Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Aktualności

Lekcja w laboratorium
15 Cze
Lekcja w laboratorium
Brak

W dniu 24.05.2018 gościliśmy w naszym laboratorium uczniów wraz z nauczycielami z ZSO nr 3 w...

[more]
Pożar sortowni śmieci w Olsztynie
25 Maj
Pożar sortowni śmieci w Olsztynie
Brak

W związku z pożarem sortowni śmieci w Olsztynie w dniu 24 maja br., Wojewódzki Inspektorat Ochrony...

[more]
Nowy chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
23 Maj
Nowy chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
Brak

W dniu 18.05.2018 r. w Laboratorium WIOŚ w Olsztynie, Pracownia w Giżycku został zainstalowany...

[more]
Wizyta Pana Ministra Marka Haliniaka
15 Gru
Wizyta Pana Ministra Marka Haliniaka
Brak

W dniu 15 grudnia 2017 r. Pan Marek Haliniak – Główny Inspektor Ochrony Środowiska odwiedził...

[more]
Wycieczka uczniów Techniku Chemicznego
13 Gru
Wycieczka uczniów Techniku Chemicznego
Brak

Dnia 13 grudnia 2017 Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie gościło...

[more]
Szkolenie pn. „Odpowiedzialność pracowników w laboratorium badawczym”
12 Lip
Szkolenie pn. „Odpowiedzialność pracowników w laboratorium badawczym”
Brak

W dniu 12 lipca 2017 roku odbyło się szkolenie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w...

[more]
Bezpieczne Mazury
08 Cze
Bezpieczne Mazury
By:WIOS

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniach 8 – 9 czerwca 2017 roku brał udział...

[more]
Przemysłowe fermy
31 Maj
Przemysłowe fermy
Brak

31 maja 2017 r. odbyła się konferencja nt. "Przemysłowe fermy zwierząt a ochrona ...

[more]
Konferencja
20 Kwi
Konferencja "Odpowiedzialność za środowisko"
Brak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie objął patronatem Ogólnopolską Konferencję...

[more]

O inspektoracie

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Olsztynie. Na czele WIOŚ stoi Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dalej zwany Wojewódzkim Inspektorem. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Czynności kontrolno-pomiarowe wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w : Olsztynie, Elblągu i Giżycku. Dla poszczególnych jednostek określony jest zasięg wyznaczony (najczęściej) sąsiedzkimi powiatami, tj.:

WIOŚ w Olsztynie: powiat miasta Olsztyn, olsztyński, nidzicki, działdowski, szczycieński, mrągowski, kętrzyński, ostródzki

Delegatura w Elblągu: powiat miasta Elbląg, elbląski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, iławski, nowomiejski

Delegatura w Giżycku: giżycki, węgorzewski, olecki, gołdapski, piski, ełcki

Podstawą działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie jest ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 686).Do głównych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badanie stanu środowiska. Zadania IOŚ wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, będącego kierownikiem inspekcji, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.