Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
15-06-2018 07:49 Brak

Lekcja w laboratorium


W dniu 24.05.2018 gościliśmy w naszym laboratorium uczniów wraz z nauczycielami z ZSO nr 3 w Olsztynie.

Pokazaliśmy w jaki spisów badamy zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zapoznaliśmy uczniów z rozmieszczeniem stacji pomiarowych, budową oraz zasadą działania urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń gazowych, sposobem pomiary PM10 i PM 2,5.

Zaprezentowaliśmy ICP-MS do oznaczania zawartości metali w pyle oraz nasz nowy pokój wagowy do kondycjonowania i warzenia filtrów.