Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Wykaz instalacji IPPC w województwie Warmińsko-Mazurskim

Liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWykaz instalacji IPPC w Warmińsko - Mazurskim na dzień 30.06.2018r.