Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przystąpił do projektu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu złożenia dokumentu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu proszę wybrać adres: epuap.gov.pl, a następnie zalogować się na platformie ePUAP po uprzednim założeniu konta użytkownika (konto jest bezpłatne).

Adres elektronicznej skrytki podawczej WIOŚ wOlsztynie na platformie e-PUAP: /nowios/skrytka

Dokument przekazuje się poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie (link:) Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieElektronicznej Skrzynki Podawczej WIOŚ na platformie ePUAP.

Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Olsztynie

Zbigniew Kowalczyk – Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Olsztynie

Kontakt:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
 ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn
 tel. +48 89 6123457
 E-mail: z.kowalczyk@wios.olsztyn.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie,

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie,

3. monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.